Haijai.com

สัญญาณเตือน หยุดการออกกำลังกายและไปพบสูติแพทย์เมื่อมีอาการ

สัญญาณเตือน หยุดการออกกำลังกายและไปพบสูติแพทย์เมื่อมีอาการ


 
เปิดอ่าน 985

สัญญาณเตือน หยุดการออกกำลังกายและไปพบสูติแพทย์เมื่อมีอาการใดๆ เหล่านี้

 

 

มีเลือดออกทางช่องคลอด, หรือความรู้สึกวิงเวียนเป็นลม, ความถี่ของการหายใจเพิ่มขึ้น  หายใจลำบาก อึดอัด, อาการเจ็บหน้าอก, อาการปวดหัว, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ปวดน่องหรือบวม, เกิดการหดตัวของมดลูก, การดิ้นหรือเคลื่อนไหวของเด็กในครรภ์ลดลง, มีของเหลวรั่วไหลจากช่องคลอด

 

 

นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : สัญญาณเตือน หยุดการออกกำลังกายและไปพบสูติแพทย์เมื่อมีอาการ